PROJEKCE A VÝSTAVBA SKLÁŘSKÝCH
A PRŮMYSLOVÝCH PECÍ VE SVĚTOVÉ KVALITĚ

Aktuálně

13.10.2017 - Program Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II), reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 z Operačního programu Zaměstnanost

Průběh odborného vzdělávání ...více

09.10.2017 - Program Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II), reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 z Operačního programu Zaměstnanost

Společnost Teplotechna - Prima, s.r.o. realizuje projekt - vzdělávací aktivitu Čtení a kreslení technické dokumentace (v rozsahu 57 hodin teoretické výuky) – Akreditované školení produktů ...více